ПРОЈЕКАТ ОРАЧКА

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, БЕОГРАД

RIMMO-Oracka

Пословна зграда у Орачкој је спој традиционалног и модерног. Она је јасан показатељ нашег усмерења да модерно живљење и пословање градимо на темељима прошлости коју чувамо. Овај пословни простор на 1150 квадрата у епицентру Земуна је својом оријентацијом одговорио на потребе савременог пословања. Аутентично окружење старог Земуна је природно повезано са новим тенденцијама пословања кроз обнову, модернизацију и пренамену постојеће зграде.

Пословна зграда у Орачкој осликава нашу тежњу да градимо тако што своја дела уклапамо у средину у којој настају, или у овом случају постоје, јер желимо да трају и буду места новог, хуманог, здравог, паметног света који се ствара.

Локација: 
Пројекат:
Година изградње: 
Укупан број објеката:
Категорија:

Земун, Србија
Пословни простор 
2019 – Завршен пројекат
1
Пословни

Локација: Земун, Србија
Пројекат: Пословни простор
Година изградње: 2019 – Завршен пројекат
Укупан број објеката: 1
Категорија: Пословни

RIMMO-Oracka